facebook icon
dcs blog logo


technology and business

12/10/2018
Single View
Ένα νέο μοντέλο για τα επόμενα 20-30 χρόνια

Share on Facebook
post image

Μια Single View εφαρμογή συγκεντρώνει δεδομένα από διάφορα "κανάλια" σε ένα κεντρικό σημείο (βάση δεδομένων) για να δημιουργηθεί μια "εικόνα" για τα δεδομένα.

Πριν από ένα περίπου χρόνο επισκέφτηκα ένα υποκατάστημα μεγάλης (μια από τις τέσσερις) τράπεζας για κάποια δουλειά που είχα. Εκεί μου τύπωσαν και μου έδωσαν ένα χαρτί στο οποίο ήταν τυπωμένο δύο φορές, στο πάνω μέρος και στο κάτω, το όνομά μου. Στο πάνω μέρος ήταν σωστό ενώ στο κάτω λάθος. Κατάλαβα ότι για να δημιουργηθεί το χαρτί αυτό παίρνουν τα δεδομένα του πελάτη από δύο διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Ρώτησα και μου είπαν ότι πράγματι είναι δύο μια "κεντρική" και μια "τοπική". Όπως καταλαβαίνετε ο υπάλληλος έπρεπε να διορθώσει τη λάθος εγγραφή και ήξερε (μάλλον από άλλα παρόμοια περιστατικά) ότι το θέμα το είχε η "τοπική" βάση. Κάπως έτσι μία διαδικασία 5 λεπτών έγινε 45 λεπτών. 

Με ένα Single View σχεδιασμό αυτό δε θα μπορούσε να συμβεί ποτέ γιατί τα στοιχεία μου θα βρίσκονταν μόνο σε ένα κεντρικό σύστημα (μια βάση δεδομένων). Εάν για οποιοδήποτε λόγο (που μάλλον στην δική μας περίπτωση δεν υπάρχει πραγματικά αλλά επιβάλλεται από ένα κακό πληροφοριακό σύστημα) χρειαζόταν να διατηρούνται τα στοιχεία των πελατών τοπικά, αυτά θα έπρεπε να προέρχονται απ' ευθείας από την κεντρική database. Δηλαδή να είναι δυναμικό αντίγραφο που ανανεώνεται με κάθε αλλαγή στην κεντρική βάση δεδομένων. 

Πρόσφατα μίλησα με μια εταιρία που κάνει εμπόριο και διαθέτει δύο e-shops. Τα e-shops έχουν δημιουργηθεί με τον κλασσικό τρόπο, με το γνωστό Joomla. Για λόγους πολιτικής marketing αρκετά προϊόντα διατίθενται και από τα δύο ηλεκτρονικά καταστήματα. Είναι προφανές ότι η διαχείρισή τους γίνεται ξεχωριστά. Άρα ένα προϊόν πρέπει να "περαστεί" και στις δύο βάσεις δεδομένων και "κάποιος να έχει το νου του" στις ποσότητες σε κάθε e-shop και να τις αναπροσαρμόζει ανάλογα με τις πωλήσεις. Για να δουν τι γίνεται συνολικά πρέπει να συγκεντρώσουν - με κάποιον τρόπο - τα επι μέρους στοιχεία πωλήσεων και να υπολογίσουν τα γενικά σύνολα. Η εταιρία σκέφτεται να επεκταθεί και να φτιάξει άλλα δύο ή τρία e-shοps. Αυτό θα οδηγήσει στην πρόσληψη τουλάχιστον ενός επιπλέον διαχειριστή.

Με την αντιμετώπιση των αναγκών της εν λόγω εταιρίας με βάση το μοντέλο Single View τα παραπάνω θέματα δεν θα υπήρχαν και η δημιουργία δύο, τριών ή πέντε e-shops δεν θα δημιουργούσε ανάλογα κόστη. Δηλαδή αν δύο e-shops χρειάζονται ένα διαχειριστή, τα τέσσερα ΔΕΝ χρειάζονται δύο διαχειριστές. Η αύξηση του μισθολογικού κόστους θα έρθει μαζί με την αύξηση των προϊόντων που διατίθενται και με την αύξηση των πωλήσεων και όχι ως συνάρτηση της αύξησης του αριθμού των e-shops. Με το Single View η μια και μοναδική βάση δεδομένων καλύπτει τις λειτουργίες της επιχείρησης και όχι μόνο ενός e-shop. Αυτή η αντιστοίχιση είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα για πολλούς λόγους. Οι πελάτες είναι πελάτες της επιχείρησης και όχι πελάτες ενός e-shop. Τα προϊόντα το ίδιο. Οι παραγγελίες/πωλήσεις και η διαχείρισή τους το ίδιο. Η αποθήκη κοινή. Το μόνο που διαφέρει είναι ο τρόπος προβολής (μέσω των e-shops ή μέσω μιας mobile εφαρμογής ή μέσω τηλε-διαφήμισης ή ότι άλλο). Κι αυτό θα είναι το μόνο διαφορετικό κομμάτι - δηλαδή το πως προβάλλουμε τα προϊόντα. Τα προϊόντα  "μπαίνουν" στο σύστημα μια φορά και μπορούμε να επιλέγουμε σε ποια e-shops θα εμφανίζονται. Το θέμα με τα αποθέματα δεν υφίσταται πλέον. Οι πωλήσεις συγκεντρώνονται και η διαχείρισή τους γίνεται κεντρικά, ανεξάρτητα από το κανάλι προέλευσης. Έχοντας συγκεντρωμένα όλα τα δεδομένα της επιχείρησης η εταιρική διαχείριση και ο εταιρικός έλεγχος γίνονται απλά.  

Με τα παραπάνω κάποιος μπορεί να καταλάβει τη διαφορά του "έτοιμου" και ενός custom σχεδιασμού που ταιριάζει με τις ανάγκες - απαιτήσεις μιας εταιρίας. Μακροπρόθεσμα τα οφέλη θα είναι όλο και μεγαλύτερα καθώς νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται τώρα θα μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στο Single View σύστημά μας.  Αναφέρομαι ειδικά στις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Το Single View σύστημα θα είναι ο "κόσμος" που θα "ζουν" αυτές οι "έξυπνες οντότητες" και τα δεδομένα μας θα είναι η "τροφή" τους. Το μοντέλο Single View έρχεται για να μείνει!

Μια Single View εφαρμογή συγκεντρώνει δεδομένα από διάφορα "κανάλια" σε ένα κεντρικό σημείο (βάση δεδομένων) για να δημιουργηθεί μια "εικόνα" για τα δεδομένα.

Πριν από ένα περίπου χρόνο επισκέφτηκα ένα υποκατάστημα μεγάλης (μια από τις τέσσερις) τράπεζας για κάποια δουλειά που είχα. Εκεί μου τύπωσαν και μου έδωσαν ένα χαρτί στο οποίο ήταν τυπωμένο δύο φορές, στο πάνω μέρος και στο κάτω, το όνομά μου. Στο πάνω μέρος ήταν σωστό ενώ στο κάτω λάθος. Κατάλαβα ότι για να δημιουργηθεί το χαρτί αυτό παίρνουν τα δεδομένα του πελάτη από δύο διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Ρώτησα και μου είπαν ότι πράγματι είναι δύο μια "κεντρική" και μια "τοπική". Όπως καταλαβαίνετε ο υπάλληλος έπρεπε να διορθώσει τη λάθος εγγραφή και ήξερε (μάλλον από άλλα παρόμοια περιστατικά) ότι το θέμα το είχε η "τοπική" βάση. Κάπως έτσι μία διαδικασία 5 λεπτών έγινε 45 λεπτών. 

Με ένα Single View σχεδιασμό αυτό δε θα μπορούσε να συμβεί ποτέ γιατί τα στοιχεία μου θα βρίσκονταν μόνο σε ένα κεντρικό σύστημα (μια βάση δεδομένων). Εάν για οποιοδήποτε λόγο (που μάλλον στην δική μας περίπτωση δεν υπάρχει πραγματικά αλλά επιβάλλεται από ένα κακό πληροφοριακό σύστημα) χρειαζόταν να διατηρούνται τα στοιχεία των πελατών τοπικά, αυτά θα έπρεπε να προέρχονται απ' ευθείας από την κεντρική database. Δηλαδή να είναι δυναμικό αντίγραφο που ανανεώνεται με κάθε αλλαγή στην κεντρική βάση δεδομένων. 

Πρόσφατα μίλησα με μια εταιρία που κάνει εμπόριο και διαθέτει δύο e-shops. Τα e-shops έχουν δημιουργηθεί με τον κλασσικό τρόπο, με το γνωστό Joomla. Για λόγους πολιτικής marketing αρκετά προϊόντα διατίθενται και από τα δύο ηλεκτρονικά καταστήματα. Είναι προφανές ότι η διαχείρισή τους γίνεται ξεχωριστά. Άρα ένα προϊόν πρέπει να "περαστεί" και στις δύο βάσεις δεδομένων και "κάποιος να έχει το νου του" στις ποσότητες σε κάθε e-shop και να τις αναπροσαρμόζει ανάλογα με τις πωλήσεις. Για να δουν τι γίνεται συνολικά πρέπει να συγκεντρώσουν - με κάποιον τρόπο - τα επι μέρους στοιχεία πωλήσεων και να υπολογίσουν τα γενικά σύνολα. Η εταιρία σκέφτεται να επεκταθεί και να φτιάξει άλλα δύο ή τρία e-shοps. Αυτό θα οδηγήσει στην πρόσληψη τουλάχιστον ενός επιπλέον διαχειριστή.

Με την αντιμετώπιση των αναγκών της εν λόγω εταιρίας με βάση το μοντέλο Single View τα παραπάνω θέματα δεν θα υπήρχαν και η δημιουργία δύο, τριών ή πέντε e-shops δεν θα δημιουργούσε ανάλογα κόστη. Δηλαδή αν δύο e-shops χρειάζονται ένα διαχειριστή, τα τέσσερα ΔΕΝ χρειάζονται δύο διαχειριστές. Η αύξηση του μισθολογικού κόστους θα έρθει μαζί με την αύξηση των προϊόντων που διατίθενται και με την αύξηση των πωλήσεων και όχι ως συνάρτηση της αύξησης του αριθμού των e-shops. Με το Single View η μια και μοναδική βάση δεδομένων καλύπτει τις λειτουργίες της επιχείρησης και όχι μόνο ενός e-shop. Αυτή η αντιστοίχιση είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα για πολλούς λόγους. Οι πελάτες είναι πελάτες της επιχείρησης και όχι πελάτες ενός e-shop. Τα προϊόντα το ίδιο. Οι παραγγελίες/πωλήσεις και η διαχείρισή τους το ίδιο. Η αποθήκη κοινή. Το μόνο που διαφέρει είναι ο τρόπος προβολής (μέσω των e-shops ή μέσω μιας mobile εφαρμογής ή μέσω τηλε-διαφήμισης ή ότι άλλο). Κι αυτό θα είναι το μόνο διαφορετικό κομμάτι - δηλαδή το πως προβάλλουμε τα προϊόντα. Τα προϊόντα  "μπαίνουν" στο σύστημα μια φορά και μπορούμε να επιλέγουμε σε ποια e-shops θα εμφανίζονται. Το θέμα με τα αποθέματα δεν υφίσταται πλέον. Οι πωλήσεις συγκεντρώνονται και η διαχείρισή τους γίνεται κεντρικά, ανεξάρτητα από το κανάλι προέλευσης. Έχοντας συγκεντρωμένα όλα τα δεδομένα της επιχείρησης η εταιρική διαχείριση και ο εταιρικός έλεγχος γίνονται απλά.  

Με τα παραπάνω κάποιος μπορεί να καταλάβει τη διαφορά του "έτοιμου" και ενός custom σχεδιασμού που ταιριάζει με τις ανάγκες - απαιτήσεις μιας εταιρίας. Μακροπρόθεσμα τα οφέλη θα είναι όλο και μεγαλύτερα καθώς νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται τώρα θα μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στο Single View σύστημά μας.  Αναφέρομαι ειδικά στις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Το Single View σύστημα θα είναι ο "κόσμος" που θα "ζουν" αυτές οι "έξυπνες οντότητες" και τα δεδομένα μας θα είναι η "τροφή" τους. Το μοντέλο Single View έρχεται για να μείνει!

dcs logo

← πίσω στην αρχική

dcs logo

← πίσω στο blog

Picture of Demetri Christopoulos

γράφει ο

Δημήτρης Χριστόπουλος

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ